W świecie, jaki niejednokrotnie nazywany jest światową wioską, niezmiernie ważnym detalem jest dyscyplina gospodarki – transport. Przy czym nie idzie tu jedynie o transport drogowy, ten najbardziej lubiany, ale również o pozostałe rodzaje transportu, a w następstwie tego lotniczy oraz morski.

Bez solidnego transportu niemożliwe byłoby obecnie rozwijanie się gospodarek poszczególnych krajów, wskutek tego także rządy poszczególnych państw starają się zagwarantować tej dyscyplinie gospodarki dobre warunki do rozwoju. Chyba najistotniejszą kwestią w dziedzinie transportu drogowego jest zapewnienie sieci godziwych dróg, umożliwiających sprawne poruszanie się wszystkich rodzajów pojazdów, z szczególnym uwzględnieniem transportu ciężarowego, najważniejszego z punku widzenia rozwoju gospodarczego. To transport ciężarowy zapewnia sprawną dystrybucję materiałów do produkcji przemysłowej czy już gotowych wyrobów, jest rudymentem rozkwitu wielu specjalizacji, jak budownictwo czy produkcja przemysłowa – przetestuj usługi transportowe warszawa. Transport ciężarowy w stworzonym przez nas kraju jest niesłychanie prawidłowo rozwinięty, o wiele więcej towarów jest przewożonych naszymi szosami niż koleją – w tym względzie jest u nas niezmiernie odmienna sytuacja aniżeli w niektórych państwach europejskich, jak chociażby Niemcy czy Francja, gdzie większość towarów przewożonych jest właśnie koleją.

Niezwykle istotną rolę odgrywa również transport internacjonalny, również ten morski, jak i lądowy – w mniejszym stopniu dotyczy to przewozu lotniczego, jeśli chodzi bezsprzecznie o przewóz towarów. Z trudem sobie wyobrazić sytuacje, że nagle przestają pływać po morzach oraz oceanach gigantyczne masowce, sprzyjające do przewozu wszelkiego typu towarów czy też tankowce – to nimi po największej części dostarczana jest ropa naftowa do krajów nie mających tego surowca lub mających niewystarczające ilości. Są kraje, gdzie również niebagatelną rolę odgrywa transport wodny śródlądowy, dzięki licznej sieci należycie uregulowanych rzek i kanałów – świetnym tego przykładem może być Holandia czy Tajlandia. W kwestii transportu lotniczego najogromniejszą rolę pełnia przewozy pasażerów, oblicza się, iż na co dzień odbywa się na całym świecie ponad 50 tysięcy lotów pasażerskich, nie licząc mniejszych samolotów w ruchu lokalnym.