Osoby, które rozpoczynają studia na wybranym przez siebie kierunku, zazwyczaj planują skończyć je jak najszybciej. Są jednak sytuacje, w jakich konieczne jest przerwanie nauki. Ma prawo być to podyktowane przeróżnymi przyczynami. Osoby, które muszą na pół roku lub rok zrezygnować z aktywnego uczestniczenia w wykładach oraz ćwiczeniach, są w stanie skorzystać z opcji, jaką jest urlop dziekański.

Zwykle tak nazywaną dziekankę bierze się z powodu problemów zdrowotnych. Sytuacja, w jakiej ktoś ciężko choruje, wymaga hospitalizacji czy przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów leczniczych jest bezsprzecznie niemożliwa do przewidzenia. Równolegle choroba nie może oznaczać zamknięcia drogi do kariery zawodowej czy uzyskania wyższego wykształcenia. Wobec tego osoby, którym przydarzają się istotne problemy zdrowotne mogą skorzystać z tak nazywanej dziekanki zdrowotnej. Aby pozyskać zgodę na tego rodzaju urlop dziekański nieodzowne jest wcześniejsze przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach. Oczywiście należy to zrobić w trakcie życia danego semestru nauki, a nie po jego zakończeniu, chociaż w wielu przypadkach się zdarza, że dziekan w takich sprawach podejmuje decyzję działającą wstecznie.

Z dziekanki wykorzystywać są w stanie także osoby w innych sytuacjach życiowych. Często zdarza się, że z opcji semestralnego urlopu dziekańskiego wykorzystują na przykład studentki, jakie urodziły dziecko oraz przez pierwsze miesiące jego życia pragną być z karzełkiem non stop. Z urlopu takiego wykorzystują także osoby zmuszone przez okoliczności życiowe do opieki nad chorym członkiem rodziny. Niemniej jednak podanie o udostępnienie urlopu dziekańskiego składają również osoby, które pragną pojechać na rok bądź pół roku za granicę w celach zarobkowych. W jakiejkolwiek sytuacji oczywiście trzeba w dziekanacie złożyć dobre podanie z wyjaśnieniem powodu, dla jakiego pragnie się wziąć urlop dziekański. Na tej podstawie dziekan wydziału może wyrazić zgodę. Po skończeniu okresu urlopu należy również napisać podanie o tak zwaną reaktywacje na studiach oraz zrealizować ewentualne różnice programowe.