Jak wypływa z niedawno przeprowadzonych testów socjologicznych już co piąty Polak posiada wykształcenie wyższe. Jeszcze do niedawna odsetek ten był o wiele niższy. Kilkanaście lat temu studiowanie było ikoną ludzi wywodzących się z rodzin tak oznaczanych inteligenckich, jacy mieli ambicję na zrobienie obłędnej kariery zawodowej. Dzisiaj wśród młodych ludzi można zauważyć trend, w myśl jakiego po prostu wypada po zdaniu matury pójść na studia. Czy jednak jest to sposób na polepszenie swojego życia?

Wśród studentów jest obecnie wiele osób pochodzących z małych miejscowości, z rodzin od lat zajmujących się rolnictwem. Są to ludzie, dla których ukończenie studiów faktycznie wiąże się z poprawą prywatnego statusu cywilnego. Ponadto wyjazd na studia do większego miasta daje też możliwość nawiązania innowacyjnych kontaktów, poszerzenia horyzontów oraz ostatecznie wyrwania się z prowincji. Takim jednostkom często zależy, aby na studiach osiągnąć jak optymalne wyniki. Zdają sobie sprawę z tego, iż ich plan dotyczący opuszczenia na stałe drobnej miejscowości oraz podniesienia jakości prywatnego życia powiedzie się tylko wtenczas, kiedy będą najlepsi. Konkurencja na rynku pracy jest jakkolwiek olbrzymia, a absolwentów studiów wyższych z roku na rok przybywa.

Sytuacja, w której mury uczelni wyższych co roku opuszczają tysiące młodych i ambitnych ludzi doprowadziła jednakże do tego, iż aktualnie studia wcale nie gwarantują bardziej profesjonalnego i dostatniego życia – liczy się dobra praca magisterska bądź też doktorska, a tutaj wspomoże korekta prac doktorskich. Tak naprawdę pracodawcy nauczyli się już, że mogą spośród absolwentów wybrać tych, jacy po prostu stawiają najmniejsze warunki. W rezultacie współczesny rynek pracy jest przesycony prawidłowo uformowanymi ekonomistami, prawnikami lub lekarzami, którzy nie mają perspektyw na poprawnie płatną pracę oraz w szeregu przypadków powinny zadowolić się wyłącznie bezpłatnym stażem bądź też pracą za parę groszy. Wobec tego tak istotny jest trafny wybór kierunku studiów oraz notoryczne podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez kończenie dodatkowych kursów oraz studiów podyplomowych.