Rzetelne wykonywanie przewiertów w trudno dostępnych terenach to specjalność firmy SD Przewierty. Horyzontalne przewierty sterowane to świadczenia kompleksowe w czasie jakich realizowane jest przykładowo: zrobienie przecisków pod drogami, wykonywanie przewiertów sterowanych z wykorzystaniem rur osłonowych oraz przewodowych pod instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne.

Wykwalifikowani pracownicy mają potrzebne uprawnienia do tego, by robić przeciski kretem na dowolnie wybranym obszarze. Portfolio firmy to sporo wykonań do jakich zaliczają się przeciski kretem pod drogami a także inne przewierty o różnej długości i różnym stopniu skomplikowania.

Zakres każdego zlecenia ustalany jest na indywidualnych zasadach. Prace wiertnicze wykonywane są z gwarancją niewywołania degradacji środowiska naturalnego. Nie wpływają również na infrastrukturę znajdującą się na powierzchni. Wykorzystana metoda bezwykopowa przy użyciu specjalnych wiertnic Ditch Witch i Vermeer pozwala na wykonanie instalacji w takich miejscach, gdzie nie jest możliwe realizowanie odkrytych wykopów pod rury osłonowe lub kable. Dla pracowników nie mają znaczenia utrudnienia takie jak: góry i wzniesienia, cieki i zbiorniki wodne, trakty komunikacyjne, tereny uzbrojone i silnie zurbanizowane oraz obszary jakie mają wysoką wartość przyrodniczą. Już sprawdzając dotychczasowe realizacje firmy, opisane na witrynie, można nabrać przekonania, że z podaną firmą warto nawiązać współpracę.

Przewierty sterowane odbywają się z użyciem rur osłonowych i przewodowych, co ma wpływ na precyzję w realizacji. Horyzontalne przewierty odnoszą się do rurociągów: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Sprawdza się to w takich dziedzinach przemysłowych jakimi są: energetyka, telekomunikacja, ciepłownictwo i gazownictwo. Innowacyjna technologia wykonania pozwala na wykonanie przewiertów o długości do nawet 300 metrów. Szczegóły omawiane są dla każdego zlecenia indywidualnie, co jest bardzo korzystne.