Rzetelne wypełnianie roli kierownika budowy przez pracowników z firmy Skibiński Building Structures to widoczny dowód na to, że firma oferuje świadczenia na bardzo dużym poziomie. Dzięki wprawie w nadzorowaniu kontraktów budowlanych osoby spełniające funkcję jaką jest kierownik budowy Poznań radzą sobie doskonale. Nie da się podważyć tego, że funkcja kierownika budowy jest tą z bardziej znaczących w trakcie procesu budowlanego. Zakład SBS proponuje współpracę kierownika budowy jednocześnie dla inwestorów na większych placach budowy, jak i dla budownictwa prywatnego.

W przypadku większych inwestycji zagwarantowana jest pełna współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, teamem projektantów, jak i koordynacja wszystkich zadań na placu budowy od momentu rozpoczynania budowy aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W wypadku budownictwa indywidualnego kierownik budowy będzie troszczył się o to, by wszystkie istotne notki umieszczone były w dzienniku budowy, jak i na tablicy informacyjnej budowy. Kierownik budowy z firmy Skibiński Building Structures pojawi się na placu budowy przynajmniej raz na siedem dni. Inwestorzy mogą oczekiwać również na: odbiór części konstrukcji na placu budowy, doradztwo techniczne, opracowywanie odpowiednich dokumentów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wsparcie w wyborze wykonawców a także na współpracę na każdym z etapów budowy. Wszyscy kierownicy budowy będą dysponować sprawdzonym sprzętem kontrolnym i pomiarowym.

Dostępni w SBS kierownicy budowy będą zarządzać umiejętnie wszystkimi pracami budowlanymi. Niczego nie przeoczą, co znaczy, że na placu budowy wszystko będzie odbywało się sprawnie jak i w bezpiecznych okolicznościach. Inwestycja budowlana będzie przebiegać w zgodzie z otrzymanym pozwoleniem, potwierdzonym wcześniej projektem jak i przepisami prawa budowlanego. Kierownik budowy ponosi także odpowiedzialność zawodową oraz dyscyplinarną, za jakiekolwiek uchybienia jak i pomyłki popełniane na terenie budowy.