ACE to profesjonalna szkoła językowa w Zabrzu, w której na lekcje mogą uczęszczać jednocześnie najmłodsi, jak i dorośli. Szkolenia z języka angielskiego z jakimi można się zapoznać pod adresem https://ace.edu.pl/centrum-egzaminacyjne-pte-na-slasku są opracowane przez wykwalifikowanych lektorów oraz będą odpowiadały z góry wyznaczonym zasadom.

Każdy, kto zdecyduje pobierać lekcje w takiej akademii językowej bez wątpienia może liczyć na pozbycie się barier komunikacyjnych. Wysokie efekty nauczania wynikają z nie tylko profesjonalnego przygotowania lektorów, lecz też tego że podczas zajęć panuje przyjemna atmosfera. Dzięki temu, kursanci chętnie komunikują się w języku angielskim i sukcesywnie zdają egzaminy językowe. Aule na jakich odbywają się zajęcia są duże i innowacyjnie uposażone, co także sprzyja nauce. Dla uczących dostępne są pomoce naukowe takie jak tablice bądź FunFloor.

Doświadczona kadra stosuje pomysłowe rozwiązania, dzięki czemu nawet te osoby, które mają małe bariery w porozumiewaniu się są w większej mierze nastawione na uczenie się. Każda osoba, której zależy na rozwinięciu posiadanych umiejętności językowych musi zgłosić się w to miejsce. Bogaty zestaw kursów obejmuje na przykład kursy dla młodzieży, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, czy też do zdania matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podczas lekcji stosowana jest immersja językowa, zapewniająca maksymalne zanurzenie się w języku angielskim.

W obrębie oferty kursów z języka angielskiego można zapisywać się na zajęcia indywidualne albo grupowe. Grupy językowe liczą do 8 osób, co jest dobre dla uczestników. Za każdym razem grupa dostosowana jest pod względem metryki a także poziomu wiedzy. Niemałą popularnością chwalą się także kursy dla studentów, którzy dzięki zajęciom z native speakerem mogą zdecydować się później na staż lub stypendium za granicą, nie bojąc się braku znajomości języka na bardzo dobrym poziomie. Wszyscy kursanci z każdej grupy mają również możliwość uzyskania certyfikatów językowych.