Szanowana kancelaria biegłych rewidentów prosperująca na terenie Katowic stworzona przez Karolinę i Łukasza Bieleckich od zera obecnie jest przodownikiem w branży. Specjaliści świadczą usługi księgowe, podatkowe a także usługi doradcze od 2013 roku. Od tego również czasu mają duże zaufanie wśród zleceniodawców. Karolina Bielecka jest licencjonowaną główną księgową. W firmie rozporządza działem księgowości. Łukasz Bielecki jest z kolei prezesem zarządu, zdobył wykształcenie jako doktor nauk społecznych i jest również biegłym rewidentem. Ma licencję Ministerstwa Finansów na prowadzenie akt rachunkowych. Łukasz Bielecki rozporządza działem audytu i innych świadczeń, jednocześnie kontrolując prace działu księgowego.

Zaprezentowana kancelaria biegłych rewidentów zobowiązana jest do przestrzegania wielostopniowego systemu kontroli jakości. Pracownicy przy wszystkich zleceniach działają zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Księgowych IFAC. Obejmuje wyspecjalizowane postępowania, zachowanie tajemnicy zawodowej, odpowiednią precyzję, zawodowe umiejętności, obiektywizm a także uczciwość. Świadczenia z zakresu księgowości każdorazowo bazują na doskonałych opcjach oraz na wysokiej jakości.

Audyt oraz inne usługi dostosowane są do wymagań klientów, plus równocześnie do aktualnych przepisów prawnych. W przypadku jakichś wątpliwości zainteresowany współpracą ma okazję wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem i z pewnością w krótkim czasie skontaktuje się z nim pracownik z kancelarii. Po ustaleniu szczegółów relacji można będzie zająć się współpracą. Propozycja jest kompletna i zawiera dużą paletę świadczeń audytorskich, księgowych i doradczych. Przygotowana jest zarówno do większych spółek jakie można znaleźć na giełdzie, jak i do mniejszych przedsiębiorstw. Klienci mają możliwość zdecydować się chociażby na: prowadzenie ksiąg rachunkowych, audyt zewnętrzny projektów finansowych z dotacji UE, czy doradztwo w obrębie rachunkowości oraz podatków. Wykształceni pracownicy wykonują też solidne analizy i sporządzają raporty ekonomiczno – finansowe.
Więcej na http://www.click2edu.pl/pasjans-pajak/