W dzisiejszych czasach coraz to więcej młodych Polaków decyduje się na wyjazd na studia za granicę. Daje im to możliwości poszerzania prywatnych horyzontów, zdobycia oryginalnych doświadczeń i przede wszystkim szansę podniesienia prywatnych kompetencji językowych i, co pewno najistotniejsze, zyskania dyplomu uznanej na całym globie uczelni wyższej. Tutaj jednak pojawia się zapytanie, jaką uczelnie zagraniczną wybrać?

Bezspornie przy doborze miejsca studiowania, zwłaszcza, kiedy chodzi o studia za granicą, należy brać pod uwagę wiele składników. Po pierwsze należy zdawać sobie sprawę z tego, że w większości krajów studia są płatne. Konkretne sumy zalezą w wielu przypadkach od systemu szkolnictwa wyższego, jaki dominuje w danym kraju i od kierunku studiów. Następną kwestią jest znajomość języka obcego, w którym będzie się zdobywać wiedzę. Niejednokrotnie znajomość w szczeblu komunikacyjnym jest nieskąpa. Trzeba pamiętać o tym, że potrzebne będzie nie tylko obcowanie na co dzień z obcokrajowcami, ale też czytanie kompetentnej oraz naukowej literatury w danym języku. Najistotniejszą przesłanką powinien być niemniej jednak prestiż danej uczelni.

Tu wolno posiłkować się rankingiem bardzo dobrych uczelni zagranicznych. Niewątpliwie wiadomo, że trudno byłoby w konstruowaniu takiego zestawienia brać pod szczególną uwagę wszelkie szkoły wyższe funkcjonujące na świecie. W następstwie tego już sam fakt, że dana uczelnia w rankingu się znajduje świadczyć może o tym, że oferuje wysoki poziom kształcenia i cieszy się właściwą renomą. Jednakże należałoby spojrzeć na uczelnie odnajdujące się na początku takiego rankingu. Pierwsza pozycje od wielu już lat absorbuje Harvard University, niżej znaleźć wolno uniwersytet w Yale oraz dwie najbardziej renomowane uczelnie brytyjskie: Cambridge i Oxford. W zestawieniu znajduje się większość amerykańskich uniwersytetów i kilka uczelni kanadyjskich, Uniwersytet w Tokio, uczelnia australijska i szwajcarska. Na domenie internetowej poświęconej światowemu rankingowi uczelni wyższych wolno również odszukać informacje o bardzo dobrych uczelniach humanistycznych, technicznych, leczniczych i innych.