Wyspecjalizowany nadzór inwestorski, świadczony przez SBS jest dowodem na to, że przedsiębiorstwo oferuje usługi faktycznie na bardzo dużym poziomie. Dzięki doświadczeniu w nadzorowaniu inwestycji budowlanych w większych inwestycjach, ale też w budownictwie prywatnym, osoby pełniące rolę taką jak inspektor nadzoru inwestorskiego jak najlepiej będą zarządzały całym procesem budowlanym we wskazanym obiekcie.

Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagana przez reguły Prawa Budowlanego przy dużych inwestycjach. Dostępni dla zleceniodawców eksperci z Skibiński Building Structures mają specjalność konstrukcyjno – budowlaną, a także w dyscyplinach: instalacyjnej, elektrycznej oraz drogowej. To umożliwia realizację różnego rodzaju zamówień, dla różnych firm. Zleceniodawcom natomiast daje gwarancje, że wskazani eksperci będą zajmować się wszystkim szczególnie dokładnie, stale mając na względzie zapisy prawa, jak i lokalizację wskazanym terenie. Przeprowadzane zadania kontrolne na wskazanym placu budowy za każdym razem podparte są dogłębnie opracowaną dokumentacją z placu budowy.

Dodatkowo, na małych placach budowy inspektor nadzoru inwestorskiego także może się pojawić, chociaż nie jest to konieczne w przepisach prawa. Jest to pomyślne dla inwestorów w tym wypadku, gdy wykonawca proponuje swojego kierownika budowy. Warto skontaktować się z ekspertem z SBS, żeby omówić wszystkie detale powiązane z rolą inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres usług dopasowany jest za każdym razem do regulacji prawa, ale też do prywatnych oczekiwań zleceniodawców. Z tego względu profesjonalny nadzór inwestorski, świadczony przez Skibiński Building Structures jest tak chętnie polecany. Reprezentacja inwestora na placu budowy dotyczy w głównej mierze zadbania o prawidłowe przeprowadzenie robót a także wydawania konkretnych poleceń kierownikowi budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi, czy zadania wykonywane są zgodnie z projektem albo pozwoleniem na budowę. Ekspert sprawdzi również jakość przeprowadzanych prac jak i sprawdzi, czy użyte materiały są dopuszczone do używania w branży budowlanej.