Jednymi z w największym stopniu znanych systemów, które są w obrębie dyscypliny wiedzy, jaką jest księgowość, jest zasada podwójnego księgowania. Chwilowo korzysta z tej zasady niemal każde biuro rachunkowe, albowiem ma ona niezwykle dużo zalet i walorów. W tejże zasadzie istnieje zwyczaj, iż jakąkolwiek operację, jaka zachodzi w organizowanych działalności jednostki zostaje zaksięgowana równolegle na dwóch kontach. Cechą charakterystyczną jest tu fakt, iż owa operacja księgowana jest u każdego z istniejących w ewidencji kont. Zasada ta w księgowości oczywiście z tego powodu nazywana jest, jako reguła podwójnego księgowania.

Dzięki tego typu zasadzie w sposób prosty oraz niezwykle klarowny jesteśmy w stanie spowodować, czy dana operacja księgowa daje dodatnie zmiany również w aktywach, jak oraz w pasywach. Dzięki temu mamy też możliwość określenia faktu, czy porządnie gospodarujemy zasobami finansowymi i materialnymi, jakie odnajdują się na obszarze danego przedsiębiorstwa. Chwilowo na rynku gospodarczym, handlowym, czy także produkcyjnym istnieje nadzwyczaj wiele firm, które to charakteryzują się, na co dzień produkcji różnorodnego asortymentu.

Asortyment ten jest w dalszej kolejności sprzedawany, zaś z tej formy sprzedaży jednostka gospodarcza uzyskuje majątek i inne środki pieniężne. W realności gros firm w owym procesie korzysta z pomocy instytucji, jaką jest biuro rachunkowe warszawa, bo wszystkie procesy tu wykonywane są w sposób niesłychanie profesjonalny, wskutek tego niebezpieczeństwo choćby najmniejszej pomyłki jest minimalne. Praca na tym obszarze ujmuje w głównej mierze ogólny proces ewidencji produkcji. Proces ten zawiera, w związku z tym w sobie wszelkie poszczególne składniki, jakie następnie zostają przetworzone w wyroby gotowe, zaś w dalszej kolejności zostaną one sprzedane. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie wykonać proces ewidencji produkcji jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszelkie koszty oraz zyski, jakie pokryje potencjalne przedsiębiorstwo. To sprawia, iż będziemy wiedzieć, czy zarabiamy czy również na danej produkcji tracimy.