Selekcjonując miejsce pobytu krajoznawczego bierzemy pod uwagę wiele rozmaitych składników. Jednym z ważniejszych są oczywiście nasze możliwości pieniężne lecz zanim rozpoczniemy myśleć o kosztach naszego wypadu, pod uwagę bierzemy atrakcyjność turystyczną danego miejsca. Atrakcyjność turystyczna składa się na walory turystyczne i infrastrukturę turystyczną. Ogólnie mówiąc zapasami turystycznymi są wszelkiego rodzaju szczegóły środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru. Możemy podzielić zapasy turystyczne wedle tych dwóch klasyfikacji, zasobami przyrodniczymi będą wszelkie zbiorniki wodne, rezerwaty przyrody i inne obiekty chronione, jaskinie, wodospady, zwierzęta, rzeźby terenu, warunki klimatyczne i tym analogiczne.

Zapasami poza naturalnymi są wszystkie obiekty, których stworzenie zainicjował człowiek. Są to pomiędzy innymi pomniki, zabytkowe budowle, zabytki techniki, muzea, starożytne ruiny, lokalny folklor oraz wszelkie tradycje z nim połączone z gotowaniem włącznie oraz wiele wiele innych miejsc. Infrastruktura krajoznawcza składa się na wszelkie obiekty turystyczne, sportowe i rekreacyjne, infrastrukturę drogową, szlaki turystyczne. Do składników rozwoju turystyki, prócz większej liczby czasu wolnego, nasilaniu się stresu i zmęczenia i większej zamożności, dochodzi jeszcze rozwój komunikacji i stabilizacja polityczna na świecie – potwierdza to pustkowo.com.pl/noclegi/. Uprzednio komunikacja opierała się głównie na kolejach. Razem ze wzrostem rozwoju gospodarczego i technicznego, wozy stały się jednym w głównych środków transportu, w bieżących czasach możemy zanotować coraz większy rozwój lotnictwa.

Powracając do stabilizacji politycznej, jaka ułatwia zagraniczne podróże przez liberalizację przepisów paszportowych, wizowych oraz celnych. Znaczącym czynnikiem wpływającym na dalszy rozwój turystyki są w stanie być różnorodne zachwiania stabilności gospodarczej. Są w stanie to być wojny, konflikty społecznościowe i religijne, zamachy terrorystyczne oraz kryzysy gospodarcze jak na przykład obecny, już po części zażegnany kryzys na skale ogólnoświatową. W historii mieliśmy już takie przykłady, na przykład zamachy terrorystyczne w Egipcie i Algierii, jakie znacznie zmniejszyły zamiłowanie wędrowców tymi rejonami.