Nowoczesna technika wspinania rodziła się półtora wieku temu na ścianie zazwyczaj, nachylonych pod kątem 60- 70 stopni. Kłopot wejścia w górę po stromej skale dawni wspinacze likwidowali sposobem prostym i efektywnym, naśladując na ogół bezwiednie, wchodzenie po wspartej o ścianie drabinie. Ta oczywista technologia ruchu stała się następnie kanonem i żelazną prawem nauczania wspinaczki. W klasycznym podręczniku alpinizmu wolno na przykład zobaczyć fotka francuskiego mistrza skały, który demonstruje należyty sposób przejścia skalnej ścianki oczywiście na drabinie. Szło tutaj wtedy o to, żeby wspinacz przemieszczał ciało wysiłkami mięśni nóg, przy śladowym wkładzie pracy kończyn górnych i obręczy barkowej – wypróbuj wspinaczka. Za najlepsza lokalizację ciała w ścianie uznano normalną postawę stojącą a doskonałością techniki było tzw. spacerowanie po skale jak po chodniku. W nowoczesnych czasach wspinacze preferują ściany co najmie pionowe.

A wspinaczka stała się znacznie bardziej siłowa i wymaga pokaźniejszych umiejętności akrobatycznych. W klasycznym przechwycie, transportowanie kojarzyło się zwłaszcza z zmiana położenia. Do bazowych technik ruchu możemy zakwalifikować: chwyt, chwyt skalny, stopień. Chwyt jest to miejsce dotknięcia ścian ręką. Chwyt skalny jest ta odrobiną przestrzeni ściany, która służy lub ewentualnie może służyć jako położenie podparcia dla ręki wspinacza. Charakteryzują go cztery parametry: kształt, wielkość, nachylenie przestrzeni pracującej, ustawienie. Wspinacz zwykle łapie chwyt nad głową by zrealizować tak zwane ściągniecie.

Od czasu do czasu jednakże wygodniej bywa chwyt pchnąć, ustawiając rękę w pozycji wyporu lub ewentualnie rozporu. Układ palców i dłonie na chwycie oraz kierunek ustawienia przedramienia względem powierzchni ściany, pozwalają wyróżnić cztery bazowe typy sposobów chwytania: chwyt prosty, ścisk, klinowanie, chwyt pionowy. Sposób zużycia chwytu zależy od jego położenia względem ciała wspinacza oraz kierunku ustawienia oraz nachylenia powierzchni chwytu, innymi słowy w jakie ten funkcjonuje. Stopień to miejsce dotknięcia ściany stopą. Wspinacze na dużych płaskich stopniach ustawiają stopy czubkiem do ściany, lekko rozchylone na zewnątrz.