Jak przekazać dziecku, co to znaczy być chrześcijaninem? Jak przekazać dziecku, co to znaczy być chrześcijaninem? Modląc się zarówno przy upadku, jak i przy wstawaniu, dziękując Bogu i zawsze rozświetlając swoje serce. Oznacza to, że nie musisz być doskonały jako rodzic, aby mieć doskonałe dziecko, ale musisz być z Chrystusem i widzieć siebie z Chrystusem zarówno w górę, jak i w dół.

Jak możemy zaszczepić w naszych dzieciach miłość do Chrystusa? Moje dzieci, miłość do Pana jest przekazywana przez płomień serca . Bóg rozpala serce człowieka swoją miłością. Płonące serce przekazuje tę miłość innym. Rozpal serce miłości do Boga. Nie stawaj się głosicielem miłości Bożej, ale stań się świadkiem Bożej miłości. „No cóż, jak mogę zostać matką, skoro jestem w rozpaczy i źle mówię!” Co robi mąż Boży, gdy źle mówi? Mówi: „Panie, przebacz mi! Boże, uzdrów mnie!” kliknij tutaj

Rozpal serce miłości do Boga

Jak przekazać dziecku, co to znaczy być chrześcijaninem? Modląc się zarówno przy upadku, jak i przy wstawaniu, dziękując Bogu i zawsze rozświetlając swoje serce . Oznacza to, że nie musisz być doskonały jako rodzic, aby mieć doskonałe dziecko, ale musisz być z Chrystusem i widzieć siebie z Chrystusem zarówno w górę, jak i w dół. Nie bój się upadków, ale bądź z Bogiem w swoich upadkach, a dziecko się tego nauczy. Innym sposobem jest modlenie się za nich . Jeden z rodziców powiedział, że noc po zaśnięciu dzieci idą do łóżka dzieci i modlą się za nie ze łzami w oczach. Modlitwa rodzicielska to życie dla dzieci.

Ten, kto naprawdę kocha, jest wierny i wierny drugiemu. „Oto twoja żona!” „To jest twój mąż!” Słyszymy to w sakramencie małżeństwa: „twój mąż” i „twoja żona”. Oto rodzaj bytu innego, który nie jest posiadaniem, ale swobodną przynależnością. Jestem Twój, bo dobrowolnie oddaję się wolnej osobie. Ponieważ oddaję się tobie, jestem twój, a ponieważ ty mi się oddajesz, jesteś mój. To nie posiadanie, ale poświęcenie. Nie jesteś przedmiotem, ale żywym i wolnym! Dlatego przymierze, które zawieram przed Bogiem i Jego mocą, jest przymierzem wierności.

Kobieta jest darem Boga dla mężczyzny?

Kobieta jest darem Boga dla mężczyzny. Mężczyzna jest ofiarą, którą Bóg składa kobiecie, aby nie była sama i spełniła się w swoim życiu. Dlatego mówi: „Oto twoja żona!” Nie mówi „jedna z twoich kobiet”. „Oto twoja żona!” „To jest twój mąż!” Słyszymy to w sakramencie małżeństwa: „twój mąż” i „twoja żona”. Oto rodzaj bytu drugiego, który nie jest posiadaniem, ale swobodną przynależnością . Jestem Twój, bo dobrowolnie oddaję się wolnej osobie. Ponieważ oddaję się tobie, jestem twój, a ponieważ ty mi się oddajesz, jesteś mój. To nie posiadanie, ale poświęcenie.

Nie jesteś przedmiotem, ale żywym i wolnym ! Dlatego przymierze, które zawieram z Bogiem iz Jego mocą, jest przymierzem wierności.. To przymierze ma część niewidzialną łaskę, moc Bożą i część widzialną — pierścienie, wesela… Tak, wesela, te prawdziwe królewskie korony, które nasz ojciec nakłada na nasze głowy, oba na raz, czyniąc nas królami… Tak, królowie nad impulsami naszej upadłej natury. Ona, natura nie wie, że nie wszyscy są moi i nie wszyscy są moi!

Ona nie wie, że tylko jeden jest moim wybrańcem, tylko jeden jest moim wybrańcem! Jesteś moja, bo cię wybrałem, jestem twój, bo mnie wybrałeś! Wybór tkwi w naszej wyjątkowości! I wybieram Ciebie – jako osobę. To nie moja natura cię wybiera. Natura nie wie. Natura uważa człowieka, brata i ojca, on nie wie, nie wie. Człowiek to ten, kto wie, człowiek to ten, kto słyszy i słucha tego, co Bóg mówi i czyni Jego słowo, głębokie, ukryte, wolny wybór, aby wypełnić życiodajne przykazanie.

Być wiernym oznacza być wiernym Bogu

Być wiernym oznacza być wiernym Bogu, Jego przykazaniom, Jego woli. To znaczy być wiernym sobie jako człowiekowi, ponieważ jesteś człowiekiem tylko w Bogu. Ja, jako mężczyzna, zostałem stworzony przez Boga, abym był mężczyzną jednej kobiety . Ja, jako kobieta, zostałam stworzona przez Boga, aby być żoną jednego mężczyzny . Jeśli umrze, mogę być innym mężczyzną. Oczywiście mogę należeć do wielu, mogę mieć wiele kobiet. Bóg mnie nie powstrzymuje. Ale to jest moje powołanie, moje powołanie. Nie spełniam, jestem niewierny.

Najpierw do mnie, do Boga, a potem do żony lub męża. A niewiara jest grzechem.

Bycie wiernym, bycie wiernym niekoniecznie oznacza, że ​​nie lubisz kogoś innego lub nie chcesz kogoś innego. Impulsy istnieją, ciało, dopóki nie zostanie deifikowane, działa przeciwko duchowi. Pragnienia mogą istnieć. Ale mam świadomość, że mam moc, by nie kierować się tymi impulsami i tymi pragnieniami, bo kocham i jestem wierny . Kocham mężczyznę lub kocham kobietę. Zwykle kobieta nie ma nawet impulsów i pragnień, kiedy kocha. Przydarza się to tylko mężczyznom. Może mieć pragnienia i impulsy w stosunku do większej liczby kobiet. Kobieta, kiedy naprawdę kocha, nie widzi nawet drugiego mężczyzny. Widzi wszystkich wyraźnie, widzi wszystkich jako braci. Ale kiedy nie jest zakochana, jest pewna, że ​​jej wygląd jest inny.