Z przemysłem napotykamy się każdego dnia. Niekiedy nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przemysł jest produkcją materialną. Polega ona na wydobywaniu zasobów przyrody. Zasoby takie są używane przez ludzi oraz dostosowywane do ludzkich wymogów. Przemysł zawsze odbywa się na wielką skalę, niejednokrotnie światową. Następuje podział pracy oraz przydzielenie konkretnych zadań. Ludzi wyręczają machiny, jakie mają tabliczki znamionowe – więcej na Tabliczki opisowe do maszyn. Wprowadzenie maszyn do przemysłu było potrzebne i niezmiernie rozwinęło przemysł, unowocześniło go oraz usprawniło.

Rozwój przemysłu w dużej mierze decyduje o rozwoju gospodarczym. Jednakowoż to przemysł jest podłożem gospodarki. Jeśli przemysł rozwija się – rozwija się też i gospodarka. Wiele osób funkcjonuje w przemyśle. Mamy do czynienia z przemysłem lekkim oraz z przemysłem ciężkim. Wyróżnić możemy dużo różnych rodzajów przemysłu. Przemysł będzie motorem napędowym gospodarki, powoduje. że rozwija się, że inne działy funkcjonują tak sprawnie. Wniosek jesteśmy w stanie wysnuć jeden – przemysł jest konieczny, żeby gospodarka mogła działać. O funkcjach przemysłu można mówić godzinami. Należałoby wymienić chociaż podstawowe funkcje przemysłu. Do nadrzędnych jego funkcji należy: produkcyjność, misja społeczna, funkcja przestrzenna, funkcja ekonomiczna. Funkcja produkcyjna polega na wydobywaniu oraz przetwarzaniu zasobów.

Jest to zarazem podstawowa funkcja przemysłu. Funkcja społeczna polega na polepszaniu warunków życia, tworzeniu nowych miejsc pracy, rozkwitu technologii, produkcji, techniki. W funkcji przestrzennej chodzi przede wszystkim o rozwój miast, o rozwój procesów powiązanych z urbanizacją, o rozwój środowiska. Ostatnią funkcją jest funkcja ekonomiczna. Polega ona na produkowaniu przeróżnego typu dóbr, wydobywaniu zasobów przyrody, wytwarzaniu energii. Wszelkie te funkcje są jednakowo istotne. Wpływają one na rozwój produkcji, na rozwój gospodarki. O co niektórych z tych funkcji można opowiadać godzinami, inne są całkowicie wyszczególniane i niezbyt skomplikowane, niezbyt złożone. Warto o takich funkcjach przemysłu poczytać, warto się z nimi zaznajomić.