Jeszcze kilkanaście lat temu instytucje finansowe przy udzielaniu kredytów mogły jedynie posiłkować się wiadomymi, skupianymi przez siebie, odnośnie danego kredytobiorcy. Docierało wtedy do takich sytuacji, że dany klient brał w dowolnym z banków kredyt, natomiast pomimo nie spłacania zobowiązań otrzymywał następne zadłużenia od banków, gdyż nie posiadały one bieżącej informacji odnośnie danego klienta.

Żeby zapobiec tego typu patologiom, banki i instytucje pieniężne udzielające kredytów porozumiały się i utworzyły Bank Informacji Kredytowej, innymi słowy jakby centrum informacji odnośnie wszystkich konsumentów banków i instytucji finansowych typu SKOK-i. Teraz obowiązuje system, gdzie w czasie kompletacje wniosku o dowolny kredyt, w tym kredyt gotówkowy, nasze dane wysyłane są do BIK-u, gdzie testowani jesteśmy pod katem wiarygodności kredytowej.

Jeżeli uzyskamy kredyt, inaczej nasz wniosek zostanie poznany pozytywnie, nasze dane wraz z informacja o udostępnionym kredycie pozostają przekazane po raz drugi do BIK-u. Po pewnym czasie, najczęściej co miesiąc, dany bank przesyła do BIK-u kolejne wiadomości, dotyczące sposobu spłacania przez nas wskazanych zobowiązań kredytowych – sprawdź najlepszy kredyt gotówkowy bez zaświadczeń – najlepsze oferty z 20 banków na get-money.pl. Po zwieńczeniu spłaty kredytu nasze dane z Biura Informacji Kredytowej automatycznie powinny pozostać usunięte. Nie stanie się tak, jeżeli przynajmniej z jedną ratą mamy problem oraz opóźnimy jej spłatę przez okres co bynajmniej 60 dni, oczywiście pomimo otrzymania z banku upomnienia zobowiązującego nas do spłaty następnej, należnej raty kredytu.

W takim wypadku Biuro Informacji Kredytowej może gromadzić nasze dane przez okres do 5 lat, potem powinny one zniknąć z tych zestawów danych. Trzeba doliczyć, że nie powinniśmy bać się, że nasze dane osobowe z BIK-u gdzieś bezprawnie wypłyną, bowiem instytucja ta jest oprawiona do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualną ustawą. Takie gromadzenie danych przez BIK, a po pewnym czasie opracowanie profilu konsumenta, pod katem jego wiarygodności kredytowej, nosi nazwę scoringu.