W przyrodzie człowieka jest aktywność w zbiorowiskach, gromadach, w których z czasem wykształcają się reguły oraz prawa oraz hierarchia autorytetów poszczególnych jego członków. Takie zorganizowane grupy zyskały nazwy społeczności ludzkich. Ich cechą charakterystyczną jest również to, że potrafią wytwarzać bądź też pozyskiwać idealna na wspólny użytek.

Lepszy stopień urządzenia społeczności ludzkich charakteryzuje się pomiędzy innymi zasadą opodatkowania dochodów wszelkich mieszkańców. Zdobyte w ten sposób środki przyznane są na zaspokojenie pragnień całej grupy, inaczej edukację, bezpieczeństwo, transport itp.

Nim globalne opodatkowanie stało się standardem, funkcjonowały różne inne systemy ekonomiczne – sprawdź znacznie więcej na parytet siły nabywczej. W czasach, kiedy tak właściwie jedną z norm odniesień międzyludzkich było niewolnictwo właściciel gospodarstwa rolnego, plantacji lub ewentualnie innego biznesu korzystał z gratisowej pracy niewolników. Wynika z tego, iż był on posiadaczem nie tylko nieruchomości, urządzeń jednak i ludzi. Z w pewnych momentach okazało się, że ta na pierwszy rzut oka wygodna pozycja plantatora, budowniczego lub też innego przedsiębiorcy ma jedną zasadniczą wadę.

Ludzie zmuszani do pracy niewolniczej nie posiadają zadowalającej motywacji do wykonywania swych zadań dobry prędko i odpowiednio, bowiem nie czerpią z tego jakichkolwiek zysków. Praca niewolnicza była wiec pracą zdecydowanie mało wydajną, a przymus i kary cielesne motywacją o wiele niższą niż wynagrodzenie. W czasie gospodarki feudalnej, właściciele znacznych posiadłości ziemskich byli też w pewnym stopniu posiadaczami ludzi zamieszkujących należące do ich majątku wsie.

Chłopi oprawieni byli pracować dla feudała, czyli odrabiać tak zwaną pańszczyznę. Przypisani byli do tego do swoich wsi i bez zezwolenia pana nie mogli zmieniać miejsca, w którym żyli. W stosunku do niewolnictwa system feudalny był dla poddanych o tyle lepszy, iż nie sprzedawano ich na targach, jak zwierzęta robocze, nie oglądając się chociażby na rozbijanie małżeństw i rodzin.