Połóż pierw swoją petardę na boku, lub i także ustaw ją na danym to spodzie. Po pewnym czasie, upewnij się z kolei, że rozmieścisz daną to petardę na kamiennej to z kolei powierzchni, w pobliżu, których to z kolei, nie ma jakichkolwiek to danych materiałów, ani również żadnych to substancji palnych.

Przede wszystkim, ryzyko stwarzają, suche to wprost elementy danych to z kolei roślin. Jeżeli z kolei mamy dookoła, zżółknięte wprost, suche to rośliny, czy też także i trawę, to z kolei, nie jest to właściwe miejsce na odpalanie sztucznych to ogni. Jeśli z kolei, odpalasz petardy na danym to trawniku, to zrób dla nich posadzkę, z jednolitego to wprost kawałka drewna. To właśnie drzewo, mocno polej wodą, zanim to w ogóle umieścisz na nim, jakiekolwiek to swoje dane fajerwerki. Jeszcze dojrzyj, aby to wszyscy, dani to obserwatorzy, stali, chociaż to dwa metry od miejsca wybuchu – potwierdza to pirotechnika sceniczna. Z kolei to petardy, są niezmiernie wyraźnie wrażliwe, wskutek tego także, trzymaj je z dala od płomienia. Kiedy kolei odpalisz, dany to lont, ekspresowo oddal się na bezpieczną to odległość. Jeśli z kolei to lont się nam spalił, a dana to petarda, nie eksplodowała, to nie dotykaj jej, ani również nie kop jej! Najbezpieczniej będzie, jak polejesz ją mocno wodą. Nie ma wobec tego wątpliwości, że zabawa, tak nazywanymi materiałami priotechnicznymi, bywa wyraźnie niebezpieczna.

Z kolei to, nieumiejętność obchodzenia się petardami, jest z kolei to przyczyną wielu wręcz wypadków, takich, jak: oparzenia, utrata wzroku, a nawet oraz śmierć. Właśnie dlatego także, zwłaszcza policja, apeluje o ostrożność, i wskazuje, iż to zwłaszcza odpalanie tych sztucznych ogni z ręki, na balkonie, z okna, czy także i dachu pokrytego, tak zwaną papą, jest niebezpieczne wyraźnie. I to w szczególności, w pokaźniejszych to grupach. Podobne oraz z kolei apele, ogłaszają także dane to władze lokalne. Nawet to wiele z nich, wydaje okresowe to zakazy wyraźnie. Od grudnia 2008 roku, weszło z kolei w życie, np. ograniczenie używania tychże wyrobów, tak nazywanych, pirotechnicznych, itd. To właśnie te nadmienione powyżej zakazy, mają z kolei na celu, ochronę życia stworzonego przez nas, zdrowia, mienia osób, a też oraz zapewnienie porządku, itp.