Jedną ze spraw, która najbardziej interesuje kupujących blachy, jest sposób przechowywania blach pomiędzy kupnem a montażem. Nieraz z powodów technicznych lub ewentualnie również budżetowych nie są w stanie bo zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

Przede wszystkim, nie wypada blach kłaść bezpośrednio na ziemi, albowiem może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych i blokuje odpływ prawdopodobnych wód opadowych, które mogą odkryć się w paczce. Poza tym, nie wolno pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego i pewnego gromadzenia potrzebują wolnego dostępu powietrza. Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy jedynie naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli jednak kupujący planują trwające dłużej przechowywanie blach przed montażem, powinni bezdyskusyjnie umieścić między poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, by umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.

Dachy zrealizowane z blach trapezowych są względnie trwałym typem dachów w porównaniu do tych wykonanych z innych typów blach lub ewentualnie miedź. Tyczy się to przede wszystkim dachów z blach trapezowych powlekanych. Nawet te jednakowoż nie są niezniszczalne i trzeba je regularnie poddawać konserwacji, żeby służyły przez długie lata jako bezpieczne, szczelne i niezawodne pokrycie dachu. Okres, co jaki wypada wykonywać konserwację, definiuje detalicznie producent. Zależy on jednakże również od elementów połączonych ze środowiskiem, konstrukcją dachu etc. Konserwacja z reguły polega na usuwaniu zanieczyszczeń dookoła kominów i pyłów, osadów oraz nalotów kominowych, jakie pozostawione na powierzchni dachu są w stanie przyczynić się do chemicznego zniszczenia czy też uszkodzenia blach. Ponadto, podczas zabiegów konserwacyjnych wykonuje się naprawy warstwy lakierniczej, niezbędne do zachowania trwałości dachu oraz jego estetyki. W tym celu użytkuje się właściwe oraz nieodzowne korekty malarskie oraz łata się zniszczony lakier.